Adhezja

 Adhezja (łac. adhaesio – przyleganie), czyli łączenie się ze sobą ciał fizycznych, wynikające z oddziaływań międzycząsteczkowych ich powierzchni.