Eksperymenty medyczne rodem z Auschwitz

Hinduski działacz na rzecz praw człowieka skarży się:

W całym cywilizowanym świecie obowiązują te same zasady: badania kliniczne można prowadzić na dzieciach, które ukończyły 60 dni. Jedynie u nas, podkreślam: wyłącznie w Indiach te granice obniżono do 42. dni. To znaczy, że można tu prowadzić badania na dzieciach znacznie młodszych, niż w krajach zachodnich.

Źródło: Człowiek najlepszy królik doświadczalny

W Polsce widać nie ma ani jednego działacza na rzecz praw człowieka, bo inaczej jak by polski(?) Minister (tfu!) Zdrowia mógł wydać rozporządzenie, w którym czytamy:

§ 3. W badaniach klinicznych z udziałem małoletnich należy uwzględnić poniższe grupy wiekowe:

1) noworodki urodzone przedwcześnie;

2) noworodki urodzone o czasie (od 0 do 27 dnia życia);

3) niemowlęta i małe dzieci (od 28 dnia życia do 23 miesiąca życia);

Źródło: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r.

Zebrali: Dusiu70 i Józef Słonecki