Brzytwa Ockhama

 Brzytwa Ockhama to wprowadzona przez Williama Ockhama (ok. 1285-1349) zasada: Bytów nie należy mnożyć ponad potrzebę (łac. Non sunt multiplicanda entia sine necessitate).