Lekarz - uprzywilejowany zabójca

Bodajby to każdy nauczyciel teorii nauk lekarskich pomyślał z zadrżeniem, że ile uczniów z jego szkoły wychodzi, tyle uprzywilejowanych do kraju przybywa zabójców.

Stanisław Staszic