Nowotwór

Nowotwór to grupa komórek (zwyrodniała tkanka) powstała wskutek rozmnożenia się jednej zmutowanej komórki. Mutacja to przypadkowe uszkodzenie kodu genetycznego komórki (DNA lub RNA). Ponieważ ilość informacji przekazywanych w kodzie genetycznym jest liczona w miliardach, to także ilość możliwych wariantów mutacji jest olbrzymia, niemalże nieskończona. Z tego głównie powodu nie ma i nie może być jednego leku czy metody, które można by skutecznie zastosować w tej specyficznej chorobie, która nosi uogólnioną nazwę nowotwór lub rak. I właśnie dlatego metod walki z nowotworem jest niezliczona ilość i wciąż powstają nowe.

Walkę z nowotworami można podzielić na dwa kierunki: objawowy i przyczynowy. Kierunek objawowy to skupienie się na samym guzie nowotworowym i chirurgiczne usunięcie go, albo próba zniszczenia guza lub ewentualnych przerzutów przez zastosowanie chemio- i/lub radioterapii. Działania przyczynowe polegają na wzmocnieniu systemu odpornościowego, poprzez wprowadzenie odpowiedniej diety bądź farmaceutyków wpływających na oczyszczenie organizmu z toksyn będących główną przyczyną wszystkich chorób. Ponieważ te dwa działania (dieta i oczyszczanie) zmierzają w tym samym kierunku, najczęściej stosuje się je równocześnie.

Warunkiem determinującym skuteczność zastosowanej metody jest stadium rozwojowe nowotworu – czy jest on łagodny, czy złośliwy.

Trzeba sobie zdać sprawę, że nawet jeśli leczenie choroby nowotworowej zakończy się sukcesem, to pozostawia ona swoiste piętno na osobie nią dotkniętej, i jej życie już nigdy nie będzie takie, jak było, bowiem gdzieś w podświadomości pozostanie lęk przed nawrotem. Dlatego tak ważna jest skuteczna profilaktyka, tj. zapobieganie. Ale zapobieganie, a nie tzw. system wczesnego wykrywania polegający na cyklu systematycznych  badań, mających na celu jak najwcześniejsze wykrycie guza nowotworowego, bowiem jest bardzo prawdopodobne, że nowotwór odkryty we wczesnym stadium jeszcze nie zdążył się uzłośliwić i w związku z tym wzrasta prawdopodobieństwo jego wyleczenia, które w praktyce polega na chirurgicznym usunięciu. To prawda, tylko to nie ma nic wspólnego z profilaktyką, czyli zapobieganiem, a jest powszechną praktyką oszukiwania społeczeństwa przez medycynę konwencjonalną.

Rzeczywista bowiem profilaktyka to zapobieganie, czyli niedopuszczanie do niebezpiecznego wzrostu toksyn w organizmie, co jest powodem osłabienia organizmu i – co za tym idzie – przyczyną wszystkich chorób.

Na koniec przytoczę słowa Hipokratesa: Choroby są procesem pozbywania się toksyn z organizmu. Symptomy są naturalną ochroną organizmu. Nazywamy je chorobami, lecz w rzeczywistości leczą choroby. Wszystkie choroby mają jedną przyczynę, choć objawiają się w różny sposób, w zależności od miejsca, w którym występują. Jasno z tego wynika, że nowotwór jest ostateczną katastrofą organizmu spowodowaną permanentnym blokowaniem objawów chorobowych, w wyniku czego ilość toksyn nagromadzonych w organizmie wzrasta do poziomu krytycznego, a objawem jest ta swoista choroba – nowotwór.

Autor: Józef Słonecki