Jedynym lekarstwem na wszystkie choroby jest zdrowie

Hipokratejski prozdrowotny nurt Biosłone, którego integralną częścią jest Niemedyczne Forum Zdrowia, nie zajmuje się medycznym postrzeganiem zdrowia - leczeniem objawów chorobowych, a więc wystawianiem e-recept. Wprost przeciwnie, przekazujemy wiedzę o tym, o czym żaden lekarz ci nie powie, nie przeczytasz w żadnej medycznej książce - o zdrowiu. Naszą ideą jest zdrowie co się zowie dzięki zrozumieniu praw natury, a więc nabycie naturalnej odporności na wpływ propagandy medycznej i reklam, co jest jednoznaczne z nabyciem odporności na choroby poprzez odchorowanie mających charakter prozdrowotny chorób infekcyjnych, a także wyeliminowanie przyczyny wszystkich chorób, którą już dwa i pół tysiąca lat temu opisał Hipokrates:

Choroby są procesem pozbywania się toksyn z organizmu. Objawy są naturalną ochroną organizmu. Nazywamy je chorobami, lecz w rzeczywistości leczą one choroby. Wszystkie choroby mają jedną przyczynę, choć objawiają się w różny sposób, w zależności od miejsca, w którym występują.

Wiedza ta, skrzętnie skrywana przed społeczeństwem przeszło dwa tysiące lat, pozwala uzyskać oczekiwane efekty zdrowotne nie w wyniku działań medycznych, lecz wskutek wypierania z organizmu chorób dzięki działaniom prozdrowotnym, takim jak: Mikstura oczyszczająca, Zasady zdrowego odżywiania, Koktajl błonnikowy, a w uzasadnionych przypadkach także Dieta prozdrowotna.

Najnowszy artykuł

Choroby dziedziczne

Trzeba zacząć od tego, że nie ma czegoś takiego, jak choroby dziedziczne (nie mylić z genetycznymi). Dziedziczne, czyli odziedziczone po rodzicach, są predysponujące do chorób tradycje, głównie kulinarne, ale nie tylko. Dziecko z domu rodzinnego powinno nade wszystko wynieść poszanowanie dla własnego zdrowia jako skarbu nieocenionego, nader często jednak wynosi i przekazuje swoim dzieciom właśnie owe predyspozycje, nie powinno zatem dziwić, że w pewnych rodzinach z pokolenia na pokolenie powtarzają się te same choroby.


Subskrybuje zawartość